underlineallarticles

Ernst Mach Workshop 2016
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

30. 06. 2016 - 01. 07. 2016
AKC, Husova 4a, Praha 1