underlineallarticles

Idea dějin a Palacký jako myslitel
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a Historický ústav AV ČR

23. 06. 2016
9.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1