underlineallarticles

What does the word materialism mean today?
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

05. 09. 2016
AKC, Husova 4a, Praha 1