Minulé akce


20. 04. 2017
22. 04. 2017
Workshop
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Liber logicus (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 04. 2017
19. 04. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Phénoménologies de la solitude

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 04. 2017
13. 04. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Idee der Lebenswelt in der Philosophie Edmund Husserls

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 04. 2017
11. 04. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Marc Richir: thèmes ouvertes

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 03. 2017
9.00
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Patočkovo myšlení a dnešní svět

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR a Archiv Jana Patočky

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 03. 2017
14.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Euthyfrón a ideje?

Kryštof Boháček, Ph.D. (FLÚ AV ČR)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 03. 2017
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Kluzký svah a eutanazie: případy strategického manévrování v politickém kontextu

Tomáš Ondráček (FF MU v Brně), Iva Svačinová (FF MU v Brně)

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 03. 2017
13.00
Kulatý stůl
AKC, Husova 4a, Praha 1

Trestní právo a determinismus

Kulatý stúl pořádají Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 02. 2017
16.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Od humorů k temperamentům

Sylva Fischerová (ÚŘLS FF UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 01. 2017
27. 01. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Prague Gathering of Logicians

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE