underlineallarticles

Hans Jonas: dílo a osobnost
Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta PU v Prešově

12. 12. 2017 - 13. 12. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1