underlineallarticles

Prago–Viennese Workshop on the Philosophy of Mathematics
Pořádají Oddělení logiky FLÚ AV ČR a Centre for Formal Epistemology

11. 12. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost