underlineallarticles

Filosofie a sociální vědy 2015
Pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie AV ČR

10. 11. 2015 - 11. 11. 2015
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/