Politics of Aesthetics
Michael J. Shapiro, University of Hawaii, Manoa
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

14. 12. 2015 - 15. 12. 2015
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Workshop je zařazen do projektu "Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti" programu "Formy a funkce komunikace" Strategie AV 21.