Jazyk a fyzika
Pořádá oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

30. 11. 2015
8.50
AKC, Husova 4a, Praha 1