underlineallarticles

Power, Acceleration and Metrics in Academic Life
Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

02. 12. 2015 - 04. 12. 2015
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6