underlineallarticles

Sofistika a epistemologie v Corpus Hippocraticum
Mgr. Jiří Klouda, Ph.D., ÚFaR FF UK
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

20. 11. 2015
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS