underlineallarticles

uskutečněná řízení

Doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.

Disertační práce "Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna" obhájena dne 29. června 2023. Teze disertace (pdf).

Oponenti: Prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci), Prof. Michal Chabada Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Prof. PhDr. Matúš Porubjak, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě). 

 

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.

Disertační práce „Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610)“ obhájena dne 16. května 2023. Teze disertace (pdf).

Oponenti: PhDr. Eva Frimmová, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava), prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravská univerzita), prof. Dr. István Monok (University of Tokaj-Hegyalja, Sárospatak).

 

Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. 

Disertační práce Galen´s Method of Inquiry and Proof: Studies on Ancient Foundations of Rational Medicine obhájena dne 11. 1. 2023. Teze disertace (pdf). 

Oponenti: Prof. Dr. Klaus Corcilius (Universität Tübingen, Německo), Prof. Orna Harari (Tel Aviv University, Izrael), Prof. Katerina Ierodiakonou (University of Athens, Řecko).

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd filologických udělen na 18. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 16. 2. 2023. 

 

PhDr. Zuzana Parusniková, CSc., DSc.

Disertační práce Reason and Scepticism: Hume and Popper obhájena dne 16. 9. 2019. Teze disertace (pdf)

Oponenti: prof. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Simon Blackburn, FBA, FAAAS, FAHA (University of Cambridge), prof. PhDr. Eugen Andreanský, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 14. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 10. 10. 2019

 

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.

Disertační práce From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church obhájena dne 14. 12. 2017. Teze disertace (pdf); více informací

Oponenti: prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (FF ZČU Plzeň), prof. PhDr. Petr Pokorný, DrSc. (ETF UK Praha), prof. PhDr. Eva Stehlíková (FF MU Brno)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 6. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 22. 2. 2018

 

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc.

Disertační práce A Theory of Paradigm Change obhájena dne 20. 5. 2016. Teze disertace (pdf); článek v Akademickém bulletinu

Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (RCQI FÚ SAV), prof. Donald Gillies (University College, University of London), prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 20. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 16. 6. 2016.

 

doc. Karel Novotný, Ph.D., DSc.

Disertační práce La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky) obhájena dne 20. 5. 2016. Teze disertace (pdf); článek v Akademickém bulletinu

Oponenti: prof. Pierre Rodrigo (L´UFR de Lettres et Philosophie, Université de Bourgogne), prof. PhDr. Miroslav Petříček, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), prof. PhDr. Vladimír Leško CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 20. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 16. 6. 2016.

 

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.

Disertační práce Inferentialism obhájena dne 20. 11. 2014. Teze disertace (pdf); článek v Akademickém bulletinu

Oponenti prof. Leila Haaparanta (University of Tampere), prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (Filosofický ústav SAV) a prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Filosofická fakulta UP Olomouc)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 12. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 12. 2. 2015.

Doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.

Disertační práce "Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna" obhájena dne 29. června 2023. Teze disertace (pdf).

Oponenti: Prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci), Prof. Michal Chabada Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Prof. PhDr. Matúš Porubjak, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě). 

 

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.

Disertační práce „Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610)“ obhájena dne 16. května 2023. Teze disertace (pdf).

Oponenti: PhDr. Eva Frimmová, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava), prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravská univerzita), prof. Dr. István Monok (University of Tokaj-Hegyalja, Sárospatak).

 

Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. 

Disertační práce Galen´s Method of Inquiry and Proof: Studies on Ancient Foundations of Rational Medicine obhájena dne 11. 1. 2023. Teze disertace (pdf). 

Oponenti: Prof. Dr. Klaus Corcilius (Universität Tübingen, Německo), Prof. Orna Harari (Tel Aviv University, Izrael), Prof. Katerina Ierodiakonou (University of Athens, Řecko).

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd filologických udělen na 18. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 16. 2. 2023. 

 

PhDr. Zuzana Parusniková, CSc., DSc.

Disertační práce Reason and Scepticism: Hume and Popper obhájena dne 16. 9. 2019. Teze disertace (pdf)

Oponenti: prof. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Simon Blackburn, FBA, FAAAS, FAHA (University of Cambridge), prof. PhDr. Eugen Andreanský, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 14. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 10. 10. 2019

 

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.

Disertační práce From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church obhájena dne 14. 12. 2017. Teze disertace (pdf); více informací

Oponenti: prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (FF ZČU Plzeň), prof. PhDr. Petr Pokorný, DrSc. (ETF UK Praha), prof. PhDr. Eva Stehlíková (FF MU Brno)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 6. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 22. 2. 2018

 

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc.

Disertační práce A Theory of Paradigm Change obhájena dne 20. 5. 2016. Teze disertace (pdf); článek v Akademickém bulletinu

Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (RCQI FÚ SAV), prof. Donald Gillies (University College, University of London), prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 20. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 16. 6. 2016.

 

doc. Karel Novotný, Ph.D., DSc.

Disertační práce La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky) obhájena dne 20. 5. 2016. Teze disertace (pdf); článek v Akademickém bulletinu

Oponenti: prof. Pierre Rodrigo (L´UFR de Lettres et Philosophie, Université de Bourgogne), prof. PhDr. Miroslav Petříček, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), prof. PhDr. Vladimír Leško CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 20. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 16. 6. 2016.

 

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.

Disertační práce Inferentialism obhájena dne 20. 11. 2014. Teze disertace (pdf); článek v Akademickém bulletinu

Oponenti prof. Leila Haaparanta (University of Tampere), prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (Filosofický ústav SAV) a prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Filosofická fakulta UP Olomouc)

Vědecký titul "doktor věd" v oblasti věd sociáních a humanitních udělen na 12. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 12. 2. 2015.