Minulé akce


02. 11. 2016
04. 11. 2016
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Life and Environment in the Philosophy of Jan Patočka

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


31. 10. 2016
01. 11. 2016
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Classical and Contemporary Concepts of Mind

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 10. 2016
14. 10. 2016
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

H. Conrad-Martius und die Idee der Natur in der frühen Phänomenologie

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 10. 2016
13. 10. 2016
Konference
Muzeum Jana Amose Komenského, Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod

Fines – Limes – Termini

Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Muzeum Jana Amose Komenského

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 10. 2016
15.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Zdroj pohybu v De caelo I-II: mezi fyzikou a metafyzikou

prof. Karel Thein, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, ÚFaR FF UK

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 09. 2016
30. 09. 2016
Konference
Refektář dominikánského kláštera, Jilská 7a, Praha 1

U mosta slúžiti

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů - dominikánů
Pořádají Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studí

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 09. 2016
27. 09. 2016
13.30
Workshop
AKC,Husova 4a, Praha 1

Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady II

Mezioborový workshop v rámci projektu Strategie AV21 „Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 09. 2016
16. 09. 2016
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

XX. slovensko-české sympozium o analytické filosofii

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 09. 2016
Symposium
AKC, Husova 4a, Praha 1

What does the word materialism mean today?

International Symposium on Alan Badiou, Materialism, and Dialectics
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


31. 08. 2016
03. 09. 2016
Konference
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Hume’s Science of Human Nature: Perspectives of Interpretation

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

Free ebooks Library zlibrary project