Minulé akce


20. 01. 2017
16.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Potenciální intelekt mezi Theofrastem a Alexandrem z Afrodisiady

Robert Roreitner, Humboldt-Universität zu Berlin

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 12. 2016
18.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Platón, Aristotelés, čísla, principy

Antonín Šíma, Ph.D.

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 12. 2016
09. 12. 2016
Konference
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Studying the Arts in Medieval Bohemia

2nd Annual Meeting of Societas Artistarum
Pořádají Centrum medievistických studií, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Colegium Europaeum a Societas Artistarum, IRHT CNRS, Paříž

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 12. 2016
9.30
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

Workshop se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 11. 2016
27. 11. 2016
Konference
Teologická fakulta JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Pedro Hurtado de Mendoza. System, Sources and Influence

Pořádají Teologická fakulta JČU a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 11. 2016
16.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The Necessity of Evil in Proclus

Antonio Vargas (Humboldt-Universität zu Berlin)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 11. 2016
9.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Sur l’écriture. La dernière question d’Émile Benveniste

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 11. 2016
23. 11. 2016
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

End of Phenomenology and Speculative Realism

Tom Sparrow, Slippery Rock University, Pennsylvania

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 11. 2016
9.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

2. workshop projektu Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu
Workshop se koná v rámci Strategie AV 21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 11. 2016
9.30
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

X. Platónské symposium

Pořádají Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

https://lekarnapodstrani.com/