underlineallarticles

6. lacanovský workshop v Praze
Michel Grollier (Rennes II)
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne

22. 04. 2017
10.00
AKC, Husova 4a, Praha 1