underlineallarticles

Kluzký svah a eutanazie: případy strategického manévrování v politickém kontextu
Tomáš Ondráček (FF MU v Brně), Iva Svačinová (FF MU v Brně)
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

16. 03. 2017
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost