underlineallarticles

Phénoménologies de la solitude
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

18. 04. 2017 - 19. 04. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1