Fiction et témoignage
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

20. 04. 2017 - 21. 04. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1