underlineallarticles

Idee der Lebenswelt in der Philosophie Edmund Husserls
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

12. 04. 2017 - 13. 04. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/