underlineallarticles

Stáže

Pro studenty 

Nadchnout mladé lidi pro vědu, ukázat jim, na čem se ve Filosofickém ústavu AV ČR (FLÚ) v současnosti pracuje a motivovat středoškoláky k tomu, aby si ke studiu na vysoké škole vybrali filosofii, historii či sociální vědy – takové jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou projektu Otevřená věda.

Lektory dvanáctiměsíčních stáží jsou vědečtí pracovníci FLÚ, pod jejichž vedením pracují stážisté na zadaném úkolu. Studenti tak mají možnost nejen pobývat na akademickém pracovišti a získat pravidelný kontakt s vědeckou komunitou, ale především zapojit se do vědecké práce a stát se tak „badatelem na zkoušku“. Na zadaném tématu mohou spolupracovat dva až tři stážisté, což odpovídá týmové vědecké realitě, a studenti se tak učí vzájemné badatelské komunikaci. Společně také prezentují výsledky své roční stáže před odbornou porotou a publikem v rámci podzimní Studentské vědecké konference.

Některé stáže jsou vedeny zahraničními pracovníky FLÚ v angličtině.

Databáze stáží 2021
Informace pro studenty
Přehled stáží 2016-2024


Třetí místo pro stážistky z FLÚ na studentské konferenci Otevřená věda 2021
Interview se stážistkami ve Filosofickém ústavu AV ČR z roku 2020.

foto otevrena veda 2018

 

Pro pedagogy

Postavení Filosofického ústavu AV ČR (FLÚ) coby výzkumného pracoviště neuniverzitního typu a největšího pracoviště Akademie věd v oblasti humanitních a společenských věd jej předurčuje k poslání komunikovat s odbornou i širší veřejností nejrůznější otázky veřejného zájmu. Široký vědecký záběr FLÚ zahrnuje rozmanité oblasti filosofie, její historie, jakožto i příbuzných humanitních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy, sociálních věd apod.).

V rámci popularizace vědy je ve FLÚ kladen důraz na prohloubení kontaktů se středními a vysokými školami humanitního zaměření. Vědečtí pracovníci FLÚ podporují tuto spolupráci také formou vedení stáží středoškolských pedagogů na nejrůznější témata, a to především v rámci projektů na podporu vzdělávání na daných středních školách. Stáže bývají koncipovány jako série konzultací s cílem prohloubit konkrétní znalosti a dovednosti dle zaměření projektu.

V posledním období se takto pracovníci FLÚ zapojili do podpory vzdělávání např. na Malostranském gymnáziu či Gymnáziu Jana Nerudy v Praze.

 foto staze pedagogove

Pro studenty
 

Nadchnout mladé lidi pro vědu, ukázat jim, na čem se ve Filosofickém ústavu AV ČR (FLÚ) v současnosti pracuje a motivovat středoškoláky k tomu, aby si ke studiu na vysoké škole vybrali filosofii, historii či sociální vědy – takové jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou projektu Otevřená věda.

Lektory dvanáctiměsíčních stáží jsou vědečtí pracovníci FLÚ, pod jejichž vedením pracují stážisté na zadaném úkolu. Studenti tak mají možnost nejen pobývat na akademickém pracovišti a získat pravidelný kontakt s vědeckou komunitou, ale především zapojit se do vědecké práce a stát se tak „badatelem na zkoušku“. Na zadaném tématu mohou spolupracovat dva až tři stážisté, což odpovídá týmové vědecké realitě, a studenti se tak učí vzájemné badatelské komunikaci. Společně také prezentují výsledky své roční stáže před odbornou porotou a publikem v rámci podzimní Studentské vědecké konference.

Některé stáže jsou vedeny zahraničními pracovníky FLÚ v angličtině.

Databáze stáží
Informace pro studenty
Přehled stáží 2016-2024

Třetí místo pro stážistky z FLÚ na studentské konferenci Otevřená věda 2021
Interview se stážistkami ve Filosofickém ústavu AV ČR z roku 2020.

Foto: Otevřená věda 2018, archiv FLÚ

foto otevrena veda 2018

 

Pro pedagogy

Postavení Filosofického ústavu AV ČR (FLÚ) coby výzkumného pracoviště neuniverzitního typu a největšího pracoviště Akademie věd v oblasti humanitních a společenských věd jej předurčuje k poslání komunikovat s odbornou i širší veřejností nejrůznější otázky veřejného zájmu. Široký vědecký záběr FLÚ zahrnuje rozmanité oblasti filosofie, její historie, jakožto i příbuzných humanitních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy, sociálních věd apod.).

V rámci popularizace vědy je ve FLÚ kladen důraz na prohloubení kontaktů se středními a vysokými školami humanitního zaměření. Vědečtí pracovníci FLÚ podporují tuto spolupráci také formou vedení stáží středoškolských pedagogů na nejrůznější témata, a to především v rámci projektů na podporu vzdělávání na daných středních školách. Stáže bývají koncipovány jako série konzultací s cílem prohloubit konkrétní znalosti a dovednosti dle zaměření projektu.

V posledním období se takto pracovníci FLÚ zapojili do podpory vzdělávání např. na Malostranském gymnáziu či Gymnáziu Jana Nerudy v Praze.


Foto archiv FLÚ

 foto staze pedagogove