underlineallarticles

Třetí místo pro stážistky z Filosofického ústavu na přehlídce Otevřená věda 2021

Výzkum na téma Philosophy of Responsible Eating vedený lektorkou Cristinou Vendrou (Oddělení současné kontinentální filosofie) zaujal porotu soutěžní přehlídky v kategorii Humanitní a společenské vědy. Představily jej studentky Anežka Bartoňová a Aleksandra Sokolova. Více.

Výzkum na téma Philosophy of Responsible Eating vedený lektorkou Cristinou Vendrou (Oddělení současné kontinentální filosofie) zaujal porotu soutěžní přehlídky v kategorii Humanitní a společenské vědy. Představily jej studentky Anežka Bartoňová a Aleksandra Sokolova. Stáž se věnovala zásadním etickým otázkám souvisejícím s jídlem a odpovědným stravováním. 

Konference Otevřená věda 2021 se ve dnech 18. a 19. listopadu zúčastnily v Ústavu molekulární genetiky AV ČR desítky stážistů, kteří představili výsledky své práce ve třech vědních oblastech. V kategorii Humanitní a společenské vědy v odborné porotě zasedli: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Mgr. Jan Mařík, Ph.D. Podrobné výsledky. 

Lektorka Cristina Vendra: stáž Philosophy of Responsible Eating 

 1A6A0953 694A 4254 B518 68BDEA398CE4 2   AVCR konf 19 11 21 eating 2   AVCR konf 19 11 21 eating

Filosofický ústav reprezentovalo dalších 6 studentských týmů, které absolvovaly níže uvedené stáže. 


Lektor Juraj Hvorecký: stáž Mysl a mozek
Stáž se zaměřila na to, jak může současná filosofie přispět k otázkám, které vypadají na první pohled psychologicky - co to znamená myslet, co je vědomí, co děláme, když vnímáme svět kolem sebe, jak chápat fenomén paměti.

Lektor Jan Frei: stáž Filosofie Jana Patočky a její souvislosti
Stáž se věnovala četbě a interpretaci vybraných textů Jana Patočky a autorů souvisejících s jeho dílem.

Lektor Geoffrey Dierckxsens: stáž Understanding Bioethics
Stáž zaměřená na bioetické problémy v současné společnosti na národní i mezinárodní úrovni.

Lektor Jan Bažant: Antické tradice v české kultuře
Komplexní umělecko-historický průzkum vybraného díla: Projev alexandrijské reformy na západní fasádě chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.

Lektor Vojtěch Pelc: Jak se dělá neolatinistika
Prakticky zaměřená stáž na činnosti, jimž se věnují badatelé v oboru věnují. Od vyhledávání starých tisků, přes jejich četbu a ediční úpravu až k překladu. 

Lektorka Jana Říhová: Filosofie věc veřejná. Staňte se popularizátory vědy!
Stáž věnovaná nástrojům popularizace společenskovědních témat a zprostředkování práce filozofů, historiků a filologů středoškolákům v podání jejich vrstevníků. Vytvoření strategie a správa instagramového profilu Filosofie a proč. 

01a0203

04ov05a06  

070809 

 

 

 

 

 

https://lekarnapodstrani.com/