underlineallarticles

Vzdělávací lekce

Vzdělávací lekce pro učitele

Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd, jejímž cílem je mj. spolupracovat na přípravě vzdělávacích balíčků (balíček 2022, balíček 2023) v podobě audiovizuálních lekcí s metodickými listy pro učitele občanské výchovy a společenských věd.

Cílem přípravy lekcí je usnadnit pedagogům OV a ZSV zařazování témat, která napomohou kultivaci veřejné debaty, rozvoji kritického myšlení, mediální gramotnosti a demokratické kultury u studentů středních škol. Metodické listy, připravené zkušenými metodiky na podkladě videonahrávek přednášek odborníků FLÚ AV ČR, jsou vhodným nástrojem, jak podpořit učitele v jejich snaze komunikovat se studenty nová a aktuální témata a přispívat tak k rozvoji společenské odolnosti. 

Dosud zpracovaná témata:

Vzdělávací lekce pro učitele

Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd, jejímž cílem je mj. spolupracovat na přípravě vzdělávacích balíčků (balíček 2022, balíček 2023) v podobě audiovizuálních lekcí s metodickými listy pro učitele občanské výchovy a společenských věd.

Cílem přípravy lekcí je usnadnit pedagogům OV a ZSV zařazování témat, která napomohou kultivaci veřejné debaty, rozvoji kritického myšlení, mediální gramotnosti a demokratické kultury u studentů středních škol. Metodické listy, připravené zkušenými metodiky na podkladě videonahrávek přednášek odborníků FLÚ AV ČR, jsou vhodným nástrojem, jak podpořit učitele v jejich snaze komunikovat se studenty nová a aktuální témata a přispívat tak k rozvoji společenské odolnosti.

Dosud zpracovaná témata:

Elity, oligarchie a demokracie                  

 

Právo na nenávist? Hate speech a svoboda slova

 

Co drží českou společnost pohromadě?

 

Argumentační fauly pohledem analytické filosofie jazyka

 

Přímá a zastupitelská demokracie

 

Filosofie jazyka a konspirační teorie                       

 

Politická filosofie: je nezbytná donucující moc, aby něco bylo skutečně „mé“?  

 

Roboti a lidé: pomocníci nebo nepřátelé             

 

Zakázané umění: Otázka cenzury z hlediska současné filosofie a estetiky

 

Člověk  a technologie: nepřátelství, či symbióza?

 

Majetek a moc v Česku: Politický a sociální vývoj po roce 1989