underlineallarticles

Nabídka přednášek

Aktuálně nabízíme cyklus popularizačních přednášek k výstavě Parlament!

Výstavu v Národním památníku na Vítkově věnovanou vývoji parlamentní kultury v našich zemích mezi lety 1848–1992 doprovodí od 9. září do 14. října cyklus popularizačních přednášek. Zaměří se například na politické reformy 1968, pojetí politiky ve středoevropském disentu, význam pojmu liberální demokracie či Masarykovo pojetí humanity. Výstava Parlament! připravená ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR potrvá do 17. října. 

Přehled přednáškových témat ZDE

Široký vědecký záběr Filosofického ústavu AV ČR (FLÚ) zahrnuje rozmanité oblasti filosofie, její historie, jakožto i příbuzných humanitních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy, sociálních věd apod.). Od specifické pozice filosofie v lidském poznání se odvíjí i nelehká úloha představit širší veřejnosti její povahu.

V rámci popularizace vědy je ve FLÚ kladen důraz na prohloubení kontaktů se středními a vysokými školami humanitního zaměření s cílem napojit ústav na studenty s vizí jejich potenciálního zapojení do vědecké práce v šířeji koncipovaném oboru filosofie. Počet zájemců o studium filosofie na vysokých školách podporujeme prostřednictvím přednášek, stáží, on-line výstupů a konzultací. Přehled našich aktivit přinášejí tyto stránky.

Věříme, že navazování spolupráce se středními školami povede k vytvoření vazeb ústavu s talentovanými studenty a podpoří jejich potenciální zapojení do vědecké práce. 

Pozvěte si vědce do školy

Středoškolským pedagogům nabízíme podporu rozvoje předmětů jako výchova k občanství, základy společenských věd, dějepis, humanitní studia apod. formou přednášek vědeckých pracovníků Filosofického ústavu AV ČR.

Vědeckého pracovníka FLÚ lze na přednášku pozvat do školy, případně můžeme pro její realizaci poskytnout přednáškové prostory AV (Husova 4a, Praha 1). Po předchozí domluvě je možné přednášku realizovat on-line.

  • Témata lze (po předchozí dohodě) nabídnout také jako přednáškové minisérie.
  • Délku konkrétní přednášky je možné domluvit na 45, 60 či 90 minut.
  • V případě zájmu je možné připravit i další přednášky, tzv. „na míru“.
  • Termín a formu přednášky lze domluvit vždy individuálně.
  • Přednášky jsou pro střední školy zajišťovány zdarma.  

Kontakt:

PhDr. Karolína Chundelová
koordinátorka spolupráce se středními školami ve FLÚ
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 183 201

Aktuálně nabízíme cyklus popularizačních přednášek k výstavě Parlament!

Výstavu v Národním památníku na Vítkově věnovanou vývoji parlamentní kultury v našich zemích mezi lety 1848–1992 doprovodí od 9. září do 14. října cyklus popularizačních přednášek. Zaměří se například na politické reformy 1968, pojetí politiky ve středoevropském disentu, význam pojmu liberální demokracie či Masarykovo pojetí humanity. Výstava Parlament! připravená ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR potrvá do 17. října 2021. 

Přehled stálých přednáškových témat ZDE

Široký vědecký záběr Filosofického ústavu AV ČR (FLÚ) zahrnuje rozmanité oblasti filosofie, její historie, jakožto i příbuzných humanitních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy, sociálních věd apod.). Od specifické pozice filosofie v lidském poznání se odvíjí i nelehká úloha představit širší veřejnosti její povahu.

V rámci popularizace vědy je ve FLÚ kladen důraz na prohloubení kontaktů se středními a vysokými školami humanitního zaměření s cílem napojit ústav na studenty s vizí jejich potenciálního zapojení do vědecké práce v šířeji koncipovaném oboru filosofie. Počet zájemců o studium filosofie na vysokých školách podporujeme prostřednictvím přednášek, stáží, on-line výstupů a konzultací. Přehled našich aktivit přinášejí tyto stránky.

Věříme, že navazování spolupráce se středními školami povede k vytvoření vazeb ústavu s talentovanými studenty a podpoří jejich potenciální zapojení do vědecké práce. 

Pozvěte si vědce do výuky

Středoškolským pedagogům nabízíme podporu rozvoje předmětů jako výchova k občanství, základy společenských věd, dějepis, humanitní studia apod. formou přednášek vědeckých pracovníků Filosofického ústavu AV ČR.

Vědeckého pracovníka FLÚ lze na přednášku pozvat do školy, případně můžeme pro její realizaci poskytnout přednáškové prostory AV (Husova 4a, Praha 1). Po předchozí domluvě je možné přednášku realizovat on-line.

  • Témata lze (po předchozí dohodě) nabídnout také jako přednáškové minisérie.
  • Délku konkrétní přednášky je možné domluvit na 45, 60 či 90 minut.
  • V případě zájmu je možné připravit i další přednášky, tzv. „na míru“.
  • Termín a formu přednášky lze domluvit vždy individuálně.
  • Přednášky jsou pro střední školy zajišťovány zdarma.  

Kontakt:

PhDr. Karolína Chundelová
koordinátorka spolupráce se středními školami ve FLÚ
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 183 201