underlineallarticles

Elektronické zdroje

V digitální éře je internet plný informačních zdrojů, které badatelé využívají pro svou práci. Co jsou informační zdroje? Texty, naskenované knihy, obrázky, audio sobory, údaje v tabulkách nebo jejich různé kombinace uložené v počítačových databázích.

Zájemcům o hlubší studium filosofických a historických oborů z řad středoškolských pedagogů a studentů přinášíme přehled užitečných odkazů na rozličné internetové zdroje a elektronické nástroje.

Většina těchto zdrojů je veřejně přístupná, ale i pokud se k nim nemůžete připojit z domova, obvykle stačí zajít např. do Knihovny FLÚ, kde se k mnoha zdrojům dostanete nebo Vám s tím pomohou naši knihovníci. Právě knihovníci jsou v totiž dnešní době specialisty na zpřístupňování a vyhledávání informačních zdrojů všeho druhu.

 • Knihovna Akademie věd ČR

Elektronické informační zdroje pro výukové, studijní nebo vědecké účely nabízí na svém webu Knihovna Akademie věd.

 • Knihovna Filosofického ústavu AV ČR

Přehled volně přístupných elektronických zdrojů především pro filosofii eviduje na webových stránkách Knihovna Filosofického ústavu AV ČR.

Z webu Knihovny FLÚ lze získat také přehled o předplacených on-line databázích pro humanitní vědy.

 • Centrum medievistických studií

Web Centra medievistických studií, společného centra Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabízí internetovou sbírku pomůcek, textů a dalších materiálů ke studiu středověku.

 • Archiv Jana Patočky

Na webových stránkách Patočka Digital představují pracovníci Archivu Jana Patočky (při Filosofickém ústavu AV ČR) dílo, životopis a ověřený seznam bibliografie Jana Patočky.

 • Historická korespondence online

Portál Historická korespondence online shromažďuje informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století. Na jednom místě tak lze dohledat odkazy na online databáze různých korespondenčních souborů (včetně např. databáze korespondence J. A. Komenského).

Vizualizaci korespondenční sítě na příkladu korespondence J. A. Komenského představuje zajímavé video.

 • Digital Humanities

Portál Digital Humanities umožňuje snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích ústavů Akademie věd z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v ČR.

 • LINDAT/CLARIAH-CZ

Vzdělávací materiály pro mírně pokročilé badatele nabízí portál LINDAT/CLARIAH-CZ, digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, která umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd. Pro uživatele mohou být zajímavá např. zde umístěná videa z tutoriálů.

 • Filosofický ústav AV ČR

Přehled digitálních databází, které vytvořili výzkumníci Filosofického ústavu AV ČR, zahrnuje řadu databází a korpusů, jež pokrývají široké spektrum oborů od klasických a středověkých studií až po bibliografická data nebo korpusy věnované významným českým filosofům.

 • Google Scholar

Webový vyhledávač vědecké literatury Google Scholar umožňuje z jednoho místa vyhledávat články, knihy, diplomové práce, abstrakty napříč různými obory vědeckého výzkumu (a uvádí citovanost článků a související zdroje).

 • Stanford Encyclopedia

Za nejlepší online encyklopedii filosofie je považována Standford Encyclopedia, která je provozována v angličtině.

V digitální éře je internet plný informačních zdrojů, které badatelé využívají pro svou práci. Co jsou informační zdroje? Texty, naskenované knihy, obrázky, audio sobory, údaje v tabulkách nebo jejich různé kombinace uložené v počítačových databázích.

Zájemcům o hlubší studium filosofických a historických oborů z řad středoškolských pedagogů a studentů přinášíme přehled užitečných odkazů na rozličné internetové zdroje a elektronické nástroje.

Většina těchto zdrojů je veřejně přístupná, ale i pokud se k nim nemůžete připojit z domova, obvykle stačí zajít např. do Knihovny FLÚ, kde se k mnoha zdrojům dostanete nebo Vám s tím pomohou naši knihovníci. Právě knihovníci jsou v totiž dnešní době specialisty na zpřístupňování a vyhledávání informačních zdrojů všeho druhu.

 • Knihovna Akademie věd ČR

Elektronické informační zdroje pro výukové, studijní nebo vědecké účely nabízí na svém webu Knihovna Akademie věd.

 • Knihovna Filosofického ústavu AV ČR

Přehled volně přístupných elektronických zdrojů především pro filosofii eviduje na webových stránkách Knihovna Filosofického ústavu AV ČR.

Z webu Knihovny FLÚ lze získat také přehled o předplacených on-line databázích pro humanitní vědy.

 • Centrum medievistických studií

Web Centra medievistických studií, společného centra Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabízí internetovou sbírku pomůcek, textů a dalších materiálů ke studiu středověku.

 • Archiv Jana Patočky

Na webových stránkách Patočka Digital představují pracovníci Archivu Jana Patočky (při Filosofickém ústavu AV ČR) dílo, životopis a ověřený seznam bibliografie Jana Patočky.

 • Historická korespondence online

Portál Historická korespondence online shromažďuje informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století. Na jednom místě tak lze dohledat odkazy na online databáze různých korespondenčních souborů (včetně např. databáze korespondence J. A. Komenského).

Vizualizaci korespondenční sítě na příkladu korespondence J. A. Komenského představuje zajímavé video.

 • Digital Humanities

Portál Digital Humanities umožňuje snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích ústavů Akademie věd z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v ČR.

 • LINDAT/CLARIAH-CZ

Vzdělávací materiály pro mírně pokročilé badatele nabízí portál LINDAT/CLARIAH-CZ, digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, která umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd. Pro uživatele mohou být zajímavá např. zde umístěná videa z tutoriálů.

 • Filosofický ústav AV ČR

Přehled digitálních databází, které vytvořili výzkumníci Filosofického ústavu AV ČR, zahrnuje řadu databází a korpusů, jež pokrývají široké spektrum oborů od klasických a středověkých studií až po bibliografická data nebo korpusy věnované významným českým filosofům.

 • Google Scholar

Webový vyhledávač vědecké literatury Google Scholar umožňuje z jednoho místa vyhledávat články, knihy, diplomové práce, abstrakty napříč různými obory vědeckého výzkumu (a uvádí citovanost článků a související zdroje).

 • Stanford Encyclopedia

Za nejlepší online encyklopedii filosofie je považována Standford Encyclopedia, která je provozována v angličtině.

https://lekarnapodstrani.com/