underlineallarticles

Minulé Jiné akce


26. 09. 2017
18.30
Představení knihy
Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich

Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 09. 2017
16.30
Představení knihy
AKC, Husova 4a, Praha 1

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

Představení knihy pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 09. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Prezentace překladu knihy Marthy Nussbaumové "Ne pro zisk"

Tomáš Hříbek, Ondřej Beran, Hynek Janoušek

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 06. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O vztahu mezi divadelní praxí a filosofickou reflexí

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 05. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: S Alenou Sarkissian nad recepcí antického dramatu na českých jevištích

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 04. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O přístupech k etice ve dvacátém století

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 03. 2017
19.00
Prezentace knihy
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Prezentace knihy "Berkeleyho filosofie ducha"

doc. James Hill, Ph.D.

V rámci Filosofického semináře pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s Oddělením novověké racionality FLÚ AV ČR a nakladatelstvím Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 03. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: S Ondřejem Ševečkem o továrních městech koncernu Baťa

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 12. 2016
15.00
Prezentace
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, přednáškový sál

Prezentace dvou knih k tématu historia litteraria

Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 12. 2016
13.30
Prezentace
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Digitální kartotéka Slovníku středověké latiny

Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D.

Prezentaci pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE