underlineallarticles

Minulé Jiné akce


05. 11. 2018
11.00
Přednáška
AV ČR, Národní 3, Praha 1, m. 205

České evropanství 1918–1948

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2018

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 11. 2018
11.00
Přednáška
AV ČR, Národní 3, Praha 1, m. 206

Univerzita, emigrace, Terezín – osudy pražských německých filozofů před druhou světovou válkou

Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.

Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2018

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 10. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Obec a politično v Aristotelově myšlení

Jakub Jinek

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 09. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Mezi mýty a minarety

Jan Rovenský, Hynek Kmoníček, Miloš Mendel, Petr Pelikán a Břetislav Tureček

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 06. 2018
15.00
Prezentace
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prezentace nových knih

Zuzana Uhde, Albert Kasanda, Marek Hrubec, Petr Agha, Josef Velek

Pořádá Centrum globálních studií FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 06. 2018
10.00
Prezentace s přednáškou
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prezentace knihy Geoffreye Dierckxsense "Paul Ricoeur’s Moral Anthropology"

Geoffrey Dierckxsens

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2018
17.30
Prezentace
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prezentace knihy Jakuba Trnky "Kant a Husserl o zkušenosti"

Pořádají Oddělení pro studium novověké racionality a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 06. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Myslet spleť

Martin Nitsche a Vít Pokorný

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 05. 2018
17.00
Prezentace
AKC, Husova 4a, Praha 1

Prezentace knihy Deborah Cameronové "Mýtus o Marsu a Venuši"

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 05. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Eutanazie a dobrý život

David Černý

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE