underlineallarticles

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi
Prezentaci knihy pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a nakladatelství Filosofia

06. 03. 2018
17.30
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/