underlineallarticles

Křest nového časopisu Kontradikce / Contradictions
Joseph Grim Feinberg, Šimon Svěrák, Richard Cisler (Praxis), Pavel Barša (FF UK)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

06. 12. 2017
19.00
Galerie Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2
https://lekarnapodstrani.com/