underlineallarticles

Minulé Jiné akce


13. 03. 2018
17.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Prezentace knihy Giambattista Vico, "Jak se dnes studuje"

Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 03. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Slovník jako interpretace

Pavel Nývlt

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 03. 2018
17.30
Prezentace knihy
AKC, Husova 4a, Praha 1

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

Prezentaci knihy pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


08. 02. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O Komenského "Spisech o první filosofii"

Věra Schifferová, Vojtěch Balík

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 01. 2018
16.30
Prezentace
AKC, Husova 4a, Praha 1

Prezentace ediční řady Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 12. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: Prezentace knihy Vojtěcha Kolmana a novinek Filosofia

Vojtěch Kolman

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 12. 2017
19.00
Křest časopisu
Galerie Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

Křest časopisu Kontradikce / Contradictions

Joseph Grim Feinberg, Šimon Svěrák, Richard Cisler (Praxis), Pavel Barša (FF UK)

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 11. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O problému vědomí

Tomáš Hříbek, Juraj Hvorecký, Tomáš Marvan, Jakub Mihálik a Michal Polák

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 10. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Filosofická kavárna: O konceptu vědění a jeho přenosech – obohacení, nebo ohrožení?

Milan Žonca, Pavlína Cermanová, Dita Válová

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 09. 2017
18.30
Představení knihy
Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich

Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE