underlineallarticles

Prezentace knihy Geoffreye Dierckxsense "Paul Ricoeur’s Moral Anthropology"
Geoffrey Dierckxsens
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

15. 06. 2018
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/