underlineallarticles

České evropanství 1918–1948
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2018

05. 11. 2018
11.00
AV ČR, Národní 3, Praha 1, m. 205
https://lekarnapodstrani.com/