underlineallarticles

Prezentace knihy Jakuba Trnky "Kant a Husserl o zkušenosti"
Pořádají Oddělení pro studium novověké racionality a nakladatelství Filosofia

12. 06. 2018
17.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/