underlineallarticles

Minulé Přednášky


22. 04. 2014
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Jan Opsimathes: mezi kalvínskou Evropou a českými zeměmi

PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 04. 2014
15.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Automatismus a realismus. Diarmuid Costello a další o fotografii

Mgr. Karel Císař, Ph.D.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 04. 2014
13.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Abrahámovy ženy

Dr. Phil. Pavel Blažek, FLÚ AV ČR

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity
Přednášce dr. Blažka předchází přednáška Stvoření jako vztah a projev Boží transcendence v díle Tomáše Akvinského dr. Davida Svobody.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 04. 2014
13.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Stvoření jako vztah a projev Boží transcendence v díle Tomáše Akvinského

Mgr. David Svoboda, Ph.D., FLÚ AV ČR a KTF UK

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity
Na přednášku dr. Svobody navazuje přednáška Abrahámovy ženy: Scholastické diskuse o mnohoženství (12.-14. století) dr. Pavla Blažka.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 03. 2014
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Franz Pubitschka S.I. - historik mezi Prahou, Vídní a Lipskem

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 03. 2014
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

The Foundations and Practice of Bayesianism: A Case Study of Naturalism

Timothy Childers, Ph.D.

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 03. 2014
14.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

The Theory of Distinctions in Suárez and Descartes and the Mind-body Problem

Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a Katedra filosofie FF UPCE

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 03. 2014
15.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Anaxagoras and the Solar Eclipse of 17 February 478 Bc.

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Česká společnost pro studium Aristotela
Přednáška Dirka Couprieho navazuje pravděpodobně v 15.30 na přednášku Roberta Hahna, která se koná od 14.00.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 03. 2014
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1

Thales Monism, Transformational Equivalence, and Anaximenes' Material Felting

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Česká společnost pro studium Aristotela
Po přednášce Roberta Hahna navazuje přednáška Dirka Couprieho, pravděpodobně v 15.30.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 02. 2014
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Money, Personal Autonomy, Citizenship

Po přednášce následuje diskuse. Pořádá Centrum globálních studií.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE