underlineallarticles

Jan Opsimathes: (cca 1568 – po 1620) intelektuál mezi kalvínskou Evropou a českými zeměmi
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

22. 04. 2014
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/