underlineallarticles

Stvoření jako vztah a projev Boží transcendence v díle Tomáše Akvinského
Mgr. David Svoboda, Ph.D., FLÚ AV ČR a KTF UK
Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie

10. 04. 2014
13.00
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice