Abrahámovy ženy: Scholastické diskuse o mnohoženství (12.-14. století)
Dr. Phil. Pavel Blažek, FLÚ AV ČR
Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie

10. 04. 2014
13.00
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice