underlineallarticles

Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích
Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

20. 05. 2014
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1