Minulé akce


17. 12. 2015
18.30
Prezentace
AKC, Husova 4a, Praha 1

Je třeba zavrhnout liberalismus?

Michael Hauser, Ondřej Lánský, Lukáš Matoška a Martin Profant

Prezentace stejnojmenné knihy Ondřeje Lánského. 

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 12. 2015
15. 12. 2015
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Politics of Aesthetics

Michael J. Shapiro, University of Hawaii, Manoa

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR v rámci projektu "Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti" programu "Formy a funkce komunikace" Strategie AV 21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 12. 2015
04. 12. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Power, Acceleration and Metrics in Academic Life

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 11. 2015
8.50
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Jazyk a fyzika

Pořádá oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR při příležitosti ukončení Fellowshipu Jana Evangelisty Purkyně prof. Ladislava Kvasze.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 11. 2015
27. 11. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Phenomenologies of "Elsewhere"

Pořádají Středoevropský institut filosofie Praha, Meiji University,Tokio, FHS UK a FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 11. 2015
27. 11. 2015
Konference
Teologická fakulta JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Explorations in Baroque Philosophy

Pořádají Teologická fakulta JČU a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 11. 2015
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Sofistika a epistemologie v Corpus Hippocraticum

Mgr. Jiří Klouda, Ph.D., ÚFaR FF UK

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 11. 2015
9.00
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Význam Egona Bondyho pro současné myšlení

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 11. 2015
11. 11. 2015
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Filosofie a sociální vědy

Pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 11. 2015
06. 11. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 6, Praha 1

Erde – Wohnen – Natur

Pořádají Středoevropský institut filosofie Praha, FHS UK a FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

https://lekarnapodstrani.com/