underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe


25. 03. 2013
9.00
Workshop
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Číst dál...

The Existence of God


11. 04. 2013
15.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a

The Existence of God

Přednáška v rámci grantu Templetonovy nadace Analytic Theology

Číst dál...

Střetávání filosofických směrů pozdní renesance v díle Jana Jessenia


25. 04. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Střetávání filosofických směrů pozdní renesance v díle Jana Jessenia

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

Číst dál...

Erasmus Rotterdamský a recepce jeho díla v předbělohorských Čechách


19. 03. 2013
17.00
Přednáška&&&Lecture
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Erasmus Rotterdamský a recepce jeho díla v předbělohorských Čechách

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

Číst dál...

Učenec a exulant Václav Nosidlo z Geblic mezi Čechami a Saskem


21. 05. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Učenec a exulant Václav Nosidlo z Geblic mezi Čechami a Saskem

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

Číst dál...

Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců


18. 06. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

Číst dál...

Interkulturní vojna a mír


18. 03. 2013
16.00
Seminář&&&Seminar
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Interkulturní vojna a mír

Seminář a prezentace stejnojmenné knihy

Číst dál...

Liturgical Parodies in Carmina Burana


03. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Liturgical Parodies in Carmina Burana

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Formulating Spacing and Communal Ideation


10. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Formulating Spacing and Communal Ideation

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

History of Everyday Life


17. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

History of Everyday Life

Úvod do medievistických disciplín a témat

Číst dál...

Podkategorie