underlineallarticles

On Judgements of Taste and their Validity
Anthony Savile
Pořádají Oddělení analytické filosofie a Oddělení pro studium novověké racionality

28. 11. 2013
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost