underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

Phenomenal Consciousness in the Physical World


02. 06. 2014
04. 06. 2014
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Phenomenal Consciousness in the Physical World

Keynote speaker Galen Strawson
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Číst dál...

Philosophy and Social Science


22. 05. 2014
25. 05. 2014
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Philosophy and Social Science

Pořádá Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR

Číst dál...

Mind and Language


14. 05. 2014
16. 05. 2014
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Mind and Language

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

Strašák platonismu


28. 11. 2013
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Strašák platonismu

Čtvrteční seminář CTS

Číst dál...

Hegel über den Zufall


08. 11. 2013
13.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost,

Hegel über den Zufall

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality

Číst dál...

Sociální změny: revoluce a transformace


04. 11. 2013
06. 11. 2013
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1, AKC, Husova 4a Praha 1; DOX, Poupětova 1, Praha 7

Sociální změny: revoluce a transformace

Pořádá Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR a UK ve spolupráci Katedrou politológie a európskych štúdií a Katedrou filozofie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ústavem politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, Futurologickou spoločnosťí na Slovensku a Katedrou etickej a občianskej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Číst dál...

Kde domov můj? Česká i globální otázka


14. 11. 2013
14.00
Panelová diskuse
AV ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál

Kde domov můj? Česká i globální otázka

Panelová diskuse v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2013
Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský, Martin Profant (FLÚ AV ČR) a Jaroslav Anděl (DOX)

Číst dál...

Achilleův štít


13. 11. 2013
17.00
Přednáška
AV ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál

Achilleův štít

Přednáška v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2013

Číst dál...

Svět před Kolumbem


01. 11. 2013
9.00
Přednáška
AV ČR, Národní 3, Praha 1, Velký sál

Svět před Kolumbem

Přednáška v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2013

Číst dál...

Le désir et le monde, une nouvelle phénoménologie de la vie


07. 05. 2014
09. 05. 2014
AV ČR, Národní třída 3, Praha 1, sál 205

Le désir et le monde, une nouvelle phénoménologie de la vie

Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

Číst dál...

Podkategorie

Free ebooks Library zlibrary project