underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

The Conception of Fear in the Philosophy of Aristotle


24. 10. 2014
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The Conception of Fear in the Philosophy of Aristotle

Apostolos N. Stavelas, Academy of Athens

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Číst dál...

Inštrumentálny realizmus a problém povahy vedeckých inštrumentov


01. 12. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Inštrumentálny realizmus a problém povahy vedeckých inštrumentov

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D., Katolická univerzita v Ružomberku

Logicko-filosofický seminář

Číst dál...

The Normativity of Meaning Revisited


08. 12. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

The Normativity of Meaning Revisited

Hans-Johann Glock, Department of Philosophy, University of Zurich

Logicko-filosofický seminář

Číst dál...

Problémy formální sémantiky


05. 01. 2015
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Problémy formální sémantiky

Mgr. Radek Ocelák, FF UK

Logicko-filosofický seminář

Číst dál...

Dialog o sémeiotice: Peirce, realismus a znaky


24. 11. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Dialog o sémeiotice: Peirce, realismus a znaky

Mgr. Martin Švantner, Ph.D., Mgr. Michal Karľa, FHS UK

Logicko-filosofický seminář

Číst dál...

Možné světy a propozice


13. 10. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Možné světy a propozice

Mgr. Vít Punčochář, FLÚ AV ČR

Logicko-filosofický seminář

Číst dál...

Logic of asymmetric inferential role


10. 11. 2014
15.50
Seminář
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. č. 217

Logic of asymmetric inferential role

Rosen Lutskanov, Bulharská akademie věd

Logicko-filosofický seminář

Číst dál...

Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského


09. 10. 2014
14.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., FLÚ AV ČR

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Přednáška dr. Pavlíčka následuje po přednášce dr. Dvořáka Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne. Je princip bivalence pravdivý?

Číst dál...

Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne.“ „ Je princip bivalence pravdivý?


09. 10. 2014
13.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne.“ „ Je princip bivalence pravdivý?

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., FLÚ AV ČR a CTF UP

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Po přednášce dr. Dvořáka následuje přednáška dr. Pavlíčka Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského a přednáška doc. Otiska Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století.

Číst dál...

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století


09. 10. 2014
15.00
Přednáška
TF JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., FLÚ AV ČR a FF OU

Cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie se koná v rámci projektu regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
Přednáška doc. Otiska následuje po přednášce dr. Dvořáka Vaše řeč budiž ano, ano - ne, ne. Je princip bivalence pravdivý? a přednášce dr. Pavlíčka Vyobrazení Nejsvětější Trojice za pomoci štítu víry v realistickém učení Jeronýma Pražského.

Číst dál...

Podkategorie