underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

IX. International Plato Symposium


14. 11. 2013
16. 11. 2013
9.30
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

IX. International Plato Symposium

Organized by Czech Plato Society, Institute of Philosophy AS CR and Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Číst dál...

Bohemia docta a historia literaria v českých zemích v 18. a na počátku 19. století


20. 11. 2014
21. 11. 2014
Kolokvium
ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Číst dál...

Religious Conflicts and Confessional Violence


05. 11. 2014
07. 11. 2014
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Religious Conflicts and Confessional Violence

Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, Historický ústav AV ČR a Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart

Číst dál...

Leib und Leben. Perspektiven einer Oikologie


17. 09. 2014
20. 09. 2014
Konference
Zámek Liblice - konferenční centrum AV ČR, Liblice 61

Leib und Leben. Perspektiven einer Oikologie

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie

Číst dál...

The Nature of Rules and Normativity


17. 09. 2014
19. 09. 2014
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

The Nature of Rules and Normativity

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Číst dál...

Coins Hoards IV


10. 09. 2014
14. 09. 2014
Konference
Bechyně

Coins Hoards IV

Pořádá Centrum medievistických studií

Číst dál...

XVIII. slovensko-české sympozium o analytické filosofii


08. 09. 2014
10. 09. 2014
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

XVIII. slovensko-české sympozium o analytické filosofii

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Číst dál...

Reinhold und Schulze


25. 06. 2014
27. 06. 2014
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Reinhold und Schulze

Pořádají Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AVČ, Kuratorium "Reinholds Gesammelte Schriften"der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften a Institut für Philosophie der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Číst dál...

The Bohemian Reformation and Religious Practice XI


18. 06. 2014
20. 06. 2014
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

The Bohemian Reformation and Religious Practice XI

Pořádá Collegium Europaeum při FLÚ AV ČR a FF UK

Číst dál...

Phenomenal Consciousness in the Physical World


02. 06. 2014
04. 06. 2014
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Phenomenal Consciousness in the Physical World

Keynote speaker Galen Strawson
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Číst dál...

Podkategorie