underlineallarticles

Lze rozumem doložit existenci Boha? Diskuse
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.; PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

13. 11. 2014
14.30
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1