underlineallarticles

Kolego, držíte to vzhůru nohama! Jak číst středověké filosofické rukopisy
Dr. Phil. Pavel Blažek
Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

13. 11. 2014
11.00
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1