underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

Carl Schmitt in der aktuellen deutschen Forschung


03. 10. 2013
19.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a

Carl Schmitt in der aktuellen deutschen Forschung

Přednáška se koná v rámci kolokvia Carl Schmitt v kontextu evropského politického a právního myšlení

Číst dál...

Karel Marx budoucím


30. 09. 2013
13.00
Workshop
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Karel Marx budoucím

Marxův význam pro současnost

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie

Číst dál...

Aristotle after Austin


04. 10. 2013
13.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Aristotle after Austin

Pořádají Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie a Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

Číst dál...

Formalismus a estetická supervenience


14. 11. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Formalismus a estetická supervenience

Cyklus Trattenbach-Jilská

Číst dál...

Hume o náboženství - osvícenská kritika i skeptická tolerance


10. 10. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Číst dál...

Redukce, emergence a supervenience


12. 12. 2013
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Redukce, emergence a supervenience

Cyklus Trattenbach-Jilská

Číst dál...

Inside the Scola Minorum


18. 09. 2013
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Inside the Scola Minorum

Pořádá Oddělení dějin starší české a evropské filosofie

Číst dál...

Social Understanding, Enaction, and Interaction


23. 09. 2013
Workshop
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha

Social Understanding, Enaction, and Interaction

A Day with Hanne De Jaegher and Ezequiel Di Paolo

Číst dál...

Podivuhodný filosof Zdeněk Nejedlý


18. 09. 2013
14.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a

Podivuhodný filosof Zdeněk Nejedlý

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Číst dál...

Podkategorie