underlineallarticles

aktuální řízení

Obhajoba disertační práce „Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610)“ PhDr. Lucie Storchové, Ph.D., se koná 16. května 2023 ve 13:00 hodin před komisí Klasická studia v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

PhDr. Eva Frimmová, DrSc. Historický ústav SAV, Bratislava
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Filozofická fakulta Ostravská univerzita
prof. Dr. István Monok University of Tokaj-Hegyalja, Sárospatak


 

Obhajoba disertační práce „Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610)“ PhDr. Lucie Storchové, Ph.D., se koná 16. května 2023 ve 13:00 hodin před komisí Klasická studia v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

PhDr. Eva Frimmová, DrSc. Historický ústav SAV, Bratislava
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Filozofická fakulta Ostravská univerzita
prof. Dr. István Monok University of Tokaj-Hegyalja, Sárospatak