underlineallarticles

komise pro obhajoby disertací

Složení komise – filosofie

 

Předseda
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. – Filosofický ústav AV ČR

Členové a členky
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta, UK
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. – Ústav pro jazyk český AV ČR
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. – Fakulta humanitních studií UK
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. – Filosofická fakulta UP Olomouc
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc., DSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – Fakulta humanitních studií UK
prof. Karel Thein, Ph.D. – Filosofická fakulta UK
prof. dr. hab. Ursula M. Żegleń – Institute of Philosophy Nicolaus Copernicus University Toruń

Alternující členové
prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. – Filosofický ústav SAV
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c. – Katolická teologická fakulta UK

Sídlo komise
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Ke stažení
Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.
Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd" v Akademii věd ČR

 

Složení komise – klasická studia

 

Předseda
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředsedkyně
prof. PhDr. Daniela Urbanová, CSc. - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Členové a členky
prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Mgr. Lucie Doležalová, MA, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doc. Mgr. Jana Grusková, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Jiří Militký, PhD., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
PhDr. Karol Pieta, DrSc. - Archeologický ústav SAV, Nitra
prof. Dr. Bernd Roling - Institut für Griechische und Lateinishe Philologie, Freie Universität Berlin
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Alternující
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h.c. multipl. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Filosofický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Ke stažení
Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.
Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd" v Akademii věd ČR