underlineallarticles

Minulé akce


11. 05. 2023
15:00
lecture
Meeting room of the Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague 1

Marek Picha: The Generality of Generality Problem

Organized by the Department of Analytic Philosophy.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 05. 2023
13:00
seminar
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Igor Sedlár: This One Sparks Joy: De-cluttering Belief Bases with Relevant Epistemic Logic

Igor Sedlár: This One Sparks Joy: De-cluttering Belief Bases with Relevant Epistemic Logic

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 05. 2023
16:30
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague

Dr. Aira Võsa: Religious crises in early modern Livonia: Texts and Contexts

Organized by the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


04. 05. 2023
17:00
workshop
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Vzestup a pád většinového společenství: Subalterní politické myšlení v současné Indii

Pořádá Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


03. 05. 2023
19:00
Filosofická kavárna
Božská Lahvice, Bílkova 122/6, Praha 1

Filosofická kavárna: Znepokojivé slovanství

Hosty Kryštofa Boháčka budou Lucie Zakopalová, Michala Benešová, Ondřej Slačálek

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 04. 2023
10:00
lecture
Salles des séances: CMS (matinée) et FLÚ AV (l’après-midi), Jilská 1, Praha 1

ATELIER SUR CHAÏM PERELMAN ET LA « NOUVELLE RHÉTORIQUE »

Organisé par Vladimír Mikeš et Stéphane Marchand

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 04. 2023
16:00
přednáška
Studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1

Jiří Chotaš: Kant a Hegel o válce a míru

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 04. 2023
14:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy, Jilská 1, Prague

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 04. 2023
12:30
přednáška
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 206

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 04. 2023
17:00
přednáška
Budova FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, místnost 200.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE