underlineallarticles

Jiří Stránský: Poznání (nejen) idejí podle Platóna
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE

07. 12. 2023
17:40
Zasedací místnost FLÚ AV, Jilská 1, Praha 1