underlineallarticles

Marina Barabas Protagonista v řecké tragédii: vůle a nutnost
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

11. 12. 2023
16:00
Studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1