underlineallarticles

Konference k 400. výročí dokončení rukopisu nejznámějšího českého díla Jana Amose Komenského Labyrintu světa a Lusthauzu srdce
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a Katedra systematické teologie, teologické filozofie a teologické etiky Husitské teologické fakulty UK

11. 12. 2023 - 12. 12. 2023
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha